Λεωφόρος Παπανικολάου 25-27 , Πεύκα
Θεσσαλονίκη
https://www.traditionrolex.com/39

231 067 5777

info@whitespa.gr

me.facebook.com/